depresja (pdqâ®): leczenie podtrzymujące [] -o niniejsze podsumowanie PDQ

Celem niniejszego streszczenia

importan; Możliwe jest, że główny tytuł raportu MDR3 niedoboru nie jest nazwą oczekiwano.

Recenzenci i aktualizacje

To podsumowanie jest regularnie weryfikowany i aktualizowany w miarę potrzeb przez PDQ wspierać i Opieki Paliatywnej redakcji, która jest niezależna od edytorsko National Cancer Institute (). Podsumowanie odzwierciedla niezależnego przeglądu literatury i nie stanowią oświadczenia o polityce lub National Institutes of Health (NIH).

Członkowie Komisji Rewizyjnej niedawno opublikowanych artykułów każdego miesiąca w celu określenia, czy dany artykuł powinien

Zmiany w zestawieniach są wykonane w procesie konsensusu, w którym członkowie Rady ocenić siłę dowodów w opublikowanych artykułach i określić, w jaki sposób artykuł powinien być zawarte w podsumowaniu.

Główni recenzenci są na depresję

Wszelkie uwagi lub pytania dotyczące zawartości podsumowanie powinno zostać zgłoszone Cancer.gov za pośrednictwem witryny sieci Web formularza. Nie kontaktuj poszczególnych członków zarządu z pytaniami i uwagami dotyczącymi podsumowań. Członkowie Rady nie będzie odpowiedzi na indywidualne zapytania.

Poziomy dowodów

Niektóre z tych cytatów odniesienie w niniejszym podsumowaniu towarzyszy poziom dowodu wyznaczenia. Oznaczenia te mają na celu pomóc czytelnikom ocenić siłę dowodów uzasadniających stosowanie konkretnych działań lub metod. PDQ wspomagające i Opieki Paliatywnej Redakcja używa systemu rankingowego formalne dowody w rozwijaniu jego poziom dowodu oznaczeń.

Uprawnień do używania tego Podsumowanie

PDQ jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Chociaż treść dokumentów pdq mogą być swobodnie wykorzystywane jako tekst, nie może zostać zidentyfikowany jako podsumowanie informacji rak PDQ chyba że zostanie przedstawiony w całości i jest regularnie aktualizowany. Jednak autor nie wolno napisać zdanie takie jak ” ‘s PDQ informacji na temat profilaktyki raka Podsumowując raka piersi stwierdza się ryzyka zwięźle: [to fragment streszczenia].”