diagnozowania stwardnienia rozsianego MRI: jak to działa

Powszechne stosowanie MRI (obrazowanie rezonansu magnetycznego) zrewolucjonizowały zdolność do diagnozowania stwardnienia rozsianego. zmian chorobowych, w mózgu lub rdzenia kręgowego są wykrywane przez MRI w ponad 90% osób podejrzanych o SM.

MRI jest test, który daje bardzo czysty obraz ludzkiego ciała bez wykorzystania promieni rentgenowskich. Wykorzystuje on duży magnes, fale radiowe, i komputer do produkcji tych obrazów.

MRI często wykryć uszkodzone obszary mózgu lub rdzenia kręgowego, który jest utraty innych technik obrazowania, takich jak skan CAT.

Tak. MRI nie stwarza zagrożenia dla przeciętnego człowieka, jeśli odpowiednie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa są przestrzegane. Wiele osób, które przeszły operację serca i osób z następujących urządzeń medycznych może być bezpiecznie zbadać MRI (metale stosowane w tych operacjach nie są “magnetyczne”, a dana osoba może być bezpiecznie umieszczone w urządzeniu MRI)

Niektóre warunki mogą egzamin MRI zły pomysł. Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z następujących warunków